• თბილისი
  • 3°C
  • 21 იანვარი, 2021
article

1 ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის

ვერძი

სრულ ჰარ­მო­ნი­ამ­დე ცოტა გიკ­ლი­ათ. მე­გობ­რე­ბის ან ნა­თე­სა­ვე­ბის დახ­მა­რე­ბით, შე­მო­სა­ვალს მი­ი­ღებთ. დროა, მუ­შა­ო­ბი­სა და დას­ვე­ნე­ბის გეგ­მებ­ზე იზ­რუ­ნოთ. სასიამოვნო სი­ურპრი­ზებ­სა და სა­ჩუქ­რებს ელო­დეთ. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ღო­ნის­ძი­ე­ბა უმ­ჯო­ბე­სია, დღის მე­ო­რე ნა­ხევ­რის­თვის და­გეგ­მოთ.

 

კურო

სიყ­ვა­რუ­ლის კოს­მი­უ­რი ენერ­გი­ის დღეა. ბოლო თვე­ე­ბის თავ­და­უ­ზო­გა­ვი შრო­მის შე­დე­გად, მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ფუ­ლა­დი შე­მო­სა­ვა­ლი გე­ლით. ახა­ლი ნაც­ნო­ბე­ბი ან გავ­ლე­ნი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბი თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს შე­ას­რუ­ლე­ბენ. თუმ­ცა უც­ნო­ბია, და­დე­ბითს თუ უარ­ყო­ფითს. შე­საძ­ლოა, ამ დღეს საპირისპირო სქე­სის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ყვე­ლა­ზე დიდი ოც­ნე­ბის ას­რუ­ლე­ბა შეძ­ლოთ.

 

ტყუ­პე­ბი

ოჯა­ხუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი წინა პლან­ზე წა­მო­ი­წევს და თქვენ­გან და­მა­ტე­ბით ხარ­ჯებს მო­ი­თხოვს. ფი­ნან­სუ­რი პრობ­ლე­მე­ბის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად ბევ­რი მუ­შა­ო­ბა მო­გი­წევთ. თავ­შე­კა­ვე­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნეთ და ჩა­ნა­ფიქ­რის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ნერ­ვი­უ­ლო­ბა და დეპ­რე­სია. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რომ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბით გა­და­ი­ღა­ლეთ და იმედ­გაც­რუ­ე­ბუ­ლი ხართ. ეცა­დეთ, სა­კუ­თა­რი გეგ­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში ახა­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ჩარ­თოთ.

 

კირჩხი­ბი

ბოლო თვე­ე­ბის თავ­და­უ­ზო­გა­ვი შრო­მა, სა­ვა­რა­უ­დოდ, მო­უ­ლოდ­ნელ ფი­ნან­სურ შე­მო­სა­ვალს მო­გი­ტანთ. ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც ამ დღეს გა­იც­ნობთ, თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს შე­ას­რუ­ლე­ბენ, თუმ­ცა უც­ნო­ბია, და­დე­ბითს თუ უარ­ყო­ფითს. შე­საძ­ლოა, ახა­ლი იდე­ე­ბი გა­გიჩ­ნდეთ, რომ­ლე­ბიც თქვენს მსოფლმხედველობაზე გავ­ლე­ნას მო­ახ­დენს. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რა და ვახ­შა­მი სან­თლის შუქ­ზე სი­ხა­რუ­ლით აგავ­სებთ.

 

ლომი

წინა დღე­ე­ბის კონ­ფლიქ­ტუ­რი ფონი თან­და­თან გა­ნე­იტ­რალ­დე­ბა და კო­ლე­გებ­თან და უფ­როს­თან ურ­თი­ერ­თო­ბაც და­ლაგ­დე­ბა. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რომ დიდი ხნის ოც­ნე­ბის ას­რუ­ლე­ბა შეძ­ლოთ. ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, მო­წყა­ლე­ბა და დიდსუ­ლოვ­ნე­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნოთ. ბედი უე­ცარ შე­მობ­რუ­ნე­ბას გპირ­დე­ბათ. ელო­დეთ სასიამოვნო სი­ურპრი­ზებს ან სა­ჩუქ­რებს.

 

ქალ­წუ­ლი

ეს დღე სახ­ლს, ოჯახ­სა და ბავ­შვებს მი­უ­ძღვე­ნით. ეცა­დეთ, დაგ­რო­ვი­ლი საქ­მე­ე­ბი და­ას­რუ­ლოთ და ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ სა­კუ­თარ ბი­უ­ჯეტს, რად­გან და­უ­გეგ­მა­ვი ხარ­ჯე­ბი გე­ლით. ინ­ტი­მუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის სფე­რო­ში არას­ტა­ბი­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაა: ერთ მხრივ, დაღ­ლი­ლო­ბა და იმედ­გაც­რუ­ე­ბა, ხოლო მე­ო­რე მხრივ სიამოვნება და სი­ხა­რუ­ლი გე­ლით.

 

სას­წო­რი

ამ დღის დე­ვი­ზი სა­კუ­თა­რი თა­ვის რწმე­ნაა. რაც არ უნდა მოხ­დეს, გულ­თან ახ­ლოს არ მი­ი­ტა­ნოთ და იმედს ნუ და­კარ­გავთ. ეცა­დეთ, დაგ­რო­ვილ საქ­მე­ებს გაუმკლავდეთ და ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ბი­უ­ჯეტს: უახ­ლო­ეს ხა­ნებ­ში და­მა­ტე­ბი­თი ხარ­ჯე­ბი გე­ლით, ამი­ტომ წი­ნას­წარ მო­ემ­ზა­დეთ.

 

მო­რი­ე­ლი

მშვი­დი და ჰარ­მო­ნი­უ­ლი დღეა. თუ ამ დღეს სწო­რად და­გეგ­მავთ, სა­ღა­მოს სა­კუ­თა­რი თა­ვით კმა­ყო­ფი­ლი დარ­ჩე­ბით. სახ­ლი­დან მო­შო­რე­ბით მყოფ­მა შე­საძ­ლოა, ახა­ლი პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი აღ­მო­ა­ჩი­ნოთ.

 

მშვილ­დო­სა­ნი

ეს დღე კოს­მო­სუ­რი ენერ­გი­ის გარ­და­სახ­ვას უკავ­შირ­დე­ბა. სრუ­ლი­ად შე­საძ­ლე­ბე­ლია, ამ დღეს სა­კუ­თა­რი საქ­მის მი­მართ ინ­ტე­რე­სი და­კარ­გოთ და ყვე­ლა წამოწყებით იმედ­გაც­რუ­ე­ბუ­ლი დარ­ჩეთ. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია დეპ­რე­სია და ნერ­ვი­უ­ლი აშ­ლი­ლო­ბა. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ გარ­შე­მომ­ყო­ფე­ბის მი­მართ გამოვლენილი ნე­ბის­მი­ე­რი აგ­რე­სია, წყე­ნა და დო­მი­ნი­რე­ბის სურ­ვი­ლი თქვენს სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ შე­მობ­რუნ­დე­ბა.

 

თხის რქა

წინა დღე­ე­ბის კონ­ფლიქ­ტუ­რი ფონი გა­ნე­იტ­რალ­დე­ბა. შე­გიძ­ლი­ათ, მო­მა­ვა­ლი წარ­მა­ტე­ბე­ბის სა­ფუძ­ვე­ლი ნელა, მაგ­რამ მყა­რად შექ­მნათ. პი­რა­დი შეხვედრებისთვის ხელ­საყ­რე­ლი დღეა, თუმ­ცა თქვე­ნი კონ­სერ­ვა­ტი­უ­ლი აზ­როვ­ნე­ბა ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის დამ­ყა­რე­ბა­ში ხელს შე­გიშ­ლით.

 

მერ­წყუ­ლი

ხელ­საყ­რე­ლი დღეა შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი აქ­ტი­უ­რო­ბის­თვის. სა­სი­ცო­ცხლო პო­ტენ­ცი­ა­ლი ძვე­ლე­ბუ­რად მა­ღა­ლია. შან­სი გაქვთ, რა­ღაც უჩ­ვე­უ­ლო შექ­მნათ. გაგიძლიერდებათ ადა­მი­ა­ნე­ბის დარ­წმუ­ნე­ბის უნა­რი. შეძ­ლებთ გავ­ლე­ნი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბი თქვენ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ში და­არ­წმუ­ნოთ. შე­დე­გად, პი­რად ცხოვრებაში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ცვლი­ლე­ბე­ბი.

 

თევ­ზე­ბი

შე­საძ­ლოა, ამ დღეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა მო­გი­წი­ოთ. ეცა­დეთ, პარტნი­ო­რე­ბი­სა და ოჯა­ხის წევ­რე­ბის მი­მართ თქვე­ნი პრე­ტენ­ზი­ე­ბი ობიექტურად შე­ა­ფა­სოთ. სა­ვა­რა­უ­დოდ, ბევ­რი შეც­დო­მის გა­მოს­წო­რე­ბას შეძ­ლებთ. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში და­გეგ­მეთ და ყურადღება მი­აქ­ცი­ეთ სა­კუ­თა­რი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბას. გან­სა­კუთ­რე­ბით კბი­ლებ­სა და ღრძი­ლებს.


თეგები :

ჰოროსკოპი