მამა გიორგი მამალაძემ სტრასბურგში დავა მოიგო - სახელმწიფოს მამალაძისთვის კომპენსაციის გადახდა დაეკისრა

  13:27:42     03-11-2022

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ მამა გიორგი მამალაძის სარჩელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ დააკმაყოფილა.
სტრასბურგმა სამწლიანი განხილვის შედეგად დაადგინა, რომ პატიმარი მღვდლის საქმის სასამართლო განხილვების დროს დარღვეული იყო ევროკონვენციის ორი მუხლი - მე-6 მუხლის პირველი ნაწილი და მე-6 მუხლის მეორე ნაწილი.

სასამართლოს გადაწყვეტილებით, სახელმწიფოს მამალაძისთვის კომპენსაციის გადახდა დაეკისრა.