რიონის ხეობის ახალგაზრდული მოძრაობა ვიდეოს ავრცელებს

  18:38:28     04-04-2021

ის, რასაც ვერ ხედავთ რიონის გუშაგების ლაივებში.

რიონის გუშაგების  რეალური სახე

ადამიანები, რომლებიც ჯვრით "იცავენ" მიწას რეალურად, თანამოქალაქეებს ემუქრებიან, აშინებენ და უფლებას არ აძლევენ, რომ ხეობის განვითარების მიზნით, პროექტს მხარი დაუჭირონ.

https://www.youtube.com/watch?v=wJ04ZMMDynM